Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet sociaal eenzaam: % 65-plussers

Percentage ouderen dat niet sociaal eenzaam is