Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet sociaal eenzaam: % ouderen

Percentage ouderen dat niet sociaal eenzaam is