Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(Zeer) ernstig eenzaam : % volwassenen en ouderen

Is (zeer) ernstig eenzaam : % 18-plussers