Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(Zeer) ernstig eenzaam: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat (zeer) ernstig eenzaam is