Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Eenzaam : % volwassenen en ouderen

Is matig tot zeer ernstig eenzaam : % 18-plussers