Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sociaal eenzaam : % volwassenen en ouderen

Sociaal eenzaam : % 18-plussers