Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sociaal eenzaam: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat sociaal eenzaam is