Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet sociaal eenzaam: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat niet sociaal eenzaam is