Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Emotioneel eenzaam: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat emotioneel eenzaam is