Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet emotioneel eenzaam: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat niet emotioneel eenzaam is