Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voelt zich niet sociaal eenzaam: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat zich niet sociaal eenzaam voelt