Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet of licht belast door langdurige/intensieve mantelzorg (van de mantelzorgers): % volwassenen

Niet, nauwelijks of enigszins belast door het geven van langdurige en/of intensieve mantelzorg (van de mantelzorgers): % 18-64 jarigen