Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Zwaar belast door langdurige en/of intensieve mantelzorg (van de mantelzorgers): % volwassenen

Tamelijk zwaar, zeer zwaar tot overbelast door het geven van langdurige en/of intensieve mantelzorg (van de mantelzorgers): % 18-64 jarigen