Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft 1-2 uur mantelzorg per week (van de mantelzorgers): % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat momenteel drie maanden of langer en/of minstens 8 uur per week mantelzorg geeft, en dat gemiddeld 1 tot en met 2 uur per week doet