Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft 16-20 uur mantelzorg per week (van de mantelzorgers): % ouderen

Geeft 16-20 uur mantelzorg per week (van de mantelzorgers): % 65-plussers