Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ontvangt geen mantelzorg: % 65-plussers

Percentage ouderen dat momenteel geen mantelzorg ontvangt