Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft geen of weinig mantelzorg: % 65-plussers

Percentage ouderen dat momenteel geen mantelzorg geeft of dat korter dan drie maanden of minder dan 8 uur per week geeft