Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft geen mantelzorg of niet langdurig en/of intensief: % ouderen

Geeft momenteel geen mantelzorg, of niet sinds minstens drie maanden en/of langer dan 8 uur per week: % 65-plussers