Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft langdurig en/of intensief mantelzorger: % ouderen

Geeft momenteel drie maanden of langer en/of minstens 8 uur per week mantelzorg: % 65-plussers