Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft langdurig en/of intensief mantelzorg: % ouderen

Percentage ouderen dat momenteel drie maanden of langer en/of minstens 8 uur per week mantelzorg geeft