Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ontvangt mantelzorg: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat momenteel mantelzorg ontvangt