Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ontvangt geen mantelzorg: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat momenteel geen mantelzorg ontvangt