Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft geen mantelzorg of niet langdurig en/of intensief: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat momenteel geen mantelzorg geeft of dat korter dan drie maanden of minder dan 8 uur per week geeft