Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft langdurig en/of intensief mantelzorger : % volwassenen en ouderen

Geeft momenteel drie maanden of langer en/of minstens 8 uur per week mantelzorg : % 18-plussers