Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft langdurig en/of intensief mantelzorg: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat momenteel drie maanden of langer en/of minstens 8 uur per week mantelzorg geeft