Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft 1-2 uur mantelzorg per week (van de mantelzorgers) : % volwassenen en ouderen

Geeft 1-2 uur mantelzorg per week (van de mantelzorgers) : % 18-plussers