Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft minstens 21 uur mantelzorg per week (van de mantelzorgers) : % volwassenen en ouderen

Geeft minstens 21 uur mantelzorg per week (van de mantelzorgers) : % 18-plussers