Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft 6-10 uur mantelzorg per week (van de mantelzorgers) : % volwassenen en ouderen

Geeft 6-10 uur mantelzorg per week (van de mantelzorgers) : % 18-plussers