Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet of licht belast door langdurige/intensieve mantelzorg (van mantelzorgers) : % volw en ouderen

Niet, nauwelijks of enigszins belast door het geven van langdurige en/of intensieve mantelzorg (van de mantelzorgers) : % 18-plussers