Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Zwaar belast door langdurig en/of intensieve mantelzorg (van de mantelzorgers): % volw en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat momenteel drie maanden of langer en/of minstens 8 uur per week mantelzorg geeft en zich daardoor tamelijk zwaar belast, zeer zwaar belast of overbelast voelt