Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen jonge mantelzorger: % scholieren

Percentage scholieren dat geen gezinslid heeft met een ernstige ziekte, beperking of verslaving (jonge mantelzorger)