Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Tussen 1 en 5 jaar geleden slachtoffer van huiselijk geweld: % 19-64 jarigen

Tussen 1 en 5 jaar geleden slachtoffer van huiselijk geweld; % volwassenen