Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Thuis psychisch geweld ondervonden in laatste 12 mnd: % volwassenen

Percentage volwassenen dat in de afgelopen 12 maanden wel eens door iemand in de thuissituatie zijn beledigd, getreiterd, gekleineerd of uitgescholden