Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Thuis in vrijheid beperkt of privacy geschonden in laatste 12 mnd: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat in de afgelopen 12 maanden wel eens door iemand in de thuissituatie in hun vrijheid is beperkt of in hun privacy is geschonden