Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Tussen 1 en 5 jaar geleden slachtoffer van huiselijk geweld: % 65-plussers

Tussen 1 en 5 jaar geleden slachtoffer van huiselijk geweld; % ouderen