Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Thuis geen slachtoffer geweest van huiselijk geweld in laatste 12 mnd: % ouderen

Percentage ouderen dat in de afgelopen 12 maanden thuis geen slachtoffer is geweest van huiselijk geweld