Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ooit lichamelijk mishandeld: % scholieren

Percentage scholieren dat ooit lichamelijk is mishandeld