Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Doet geen vrijwilligerswerk: % 65-plussers

Percentage ouderen dat geen vrijwilligerswerk doet