Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Doet geen vrijwilligerswerk: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat geen vrijwilligerswerk doet