Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Doet vrijwilligerswerk: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat vrijwilligerswerk doet