Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Doet geen vrijwilligerswerk: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat geen vrijwilligerswerk doet