Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ervaart opvoeding als (zeer) moeilijk: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11-jarige kinderen waarvan de ouders de opvoeding als moeilijk of zeer moeilijk ervaren