Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Behoefte deskundige hulp van CJG: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen waarvan de ouders momenteel behoefte hebben aan deskundige hulp of advies van het centrum voor jeugd en gezin rondom de opvoeding, gedrag of ontwikkeling van hun kind