Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Behoefte deskundige hulp maar weet nog niet van wie: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen waarvan de ouders momenteel behoefte hebben aan deskundige hulp of advies rondom de opvoeding, gedrag of ontwikkeling van hun kind, maar nog niet weten van wie