Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(Bijna) nooit steun of hulp van familie/vrienden bij opvoeding: % kinderen 0-11 jaar

Percentage ouders van 0 t/m 11 jarige kinderen dat geen oordeel heeft over de verkregen steun/hulp van familie, vrienden, kennissen of buren, omdat men geen steun/hulp krijgt