Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Vaak of regelmatig steun of hulp van familie/vrienden bij opvoeding: % kinderen 0-11 jaar

Percentage ouders van 0 t/m 11 jarige kinderen die vaak of regelmatig steun of hulp krijgt van familie, vrienden, kennissen of buren bij de opvoeding/verzorging van hun kind (bv. oppas of advies)