Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(Bijna) nooit hulp familie/vrienden bij verzorging: % kinderen 3-11 jaar

Percentage ouders van 3 t/m 11 jarige kinderen die zelden of nooit hulp krijgen van familie, vrienden, kennissen of buren bij alledaagse dingen rondom de verzorging van hun kind (zoals oppas of advies)