Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer sociale contacten door coronacrisis: % volwassenen

Percentage volwassenen dat meer sociale contacten heeft door de coronacrisis