Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer sociale contacten door coronacrisis: % ouderen

Percentage ouderen dat meer sociale contacten heeft door de coronacrisis