Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minder dan 2 keer per maand contact met buren: % ouderen

Percentage ouderen dat minder dan 2 keer per maand contact heeft met buren