Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 2 keer per maand contact met buren: % ouderen

Percentage ouderen dat minstens 2 keer per maand contact heeft met buren