Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minder dan 2 keer per maand contact met familie: % ouderen

Percentage ouderen dat minder dan 2 keer per maand contact heeft met familie