Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer sociale contacten door coronacrisis: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat meer sociale contacten heeft door de coronacrisis