Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minder dan 2 keer per maand contact met familie: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat minder dan 2 keer per maand contact heeft met familie