Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 2 keer per maand contact met familie: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat minstens 2 keer per maand contact heeft met familie